Worldcafé

Krasse knarren, plaatjes en keukentafelgesprekken

"Jullie zijn zelf onderdeel van de Omgevingswet, en jullie moeten dus zelf actie ondernemen", introduceert Thijs Homan het programmaonderdeel World Cafe. Maar hoe opereer je nu al in de geest van de Omgevingswet? Het is tijd voor concrete ideeën.

De aanwezigen verspreiden zich achter de verschillende statafels waarop flipovervellen liggen. Daarop kunnen de professionals schrijven welke initiatieven zij al hebben genomen, of wat in hun regio goed werkt en aansluit bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. 

Aan de ene tafel is het blad binnen no time voor de helft gevuld met ideeën, aan andere tafels wordt wat langer stilgestaan bij een plan. "Wij voeren keukentafelgesprekken, niet alleen in het sociale maar ook in het ruimtelijke domein", vertelt een vrouw. 

"Ik ben laatst een paar dagen op pad geweest om met bedrijven te praten over hun eventuele bouwplannen, of wat ze op dat gebied de komende jaren nodig denken te hebben. Zo ben je heel actief een antenne naar bedrijven toe." "Dat vraagt wel om andere competenties van een ambtenaar", reageert een vrouw. "De meesten zijn het helemaal niet gewend om zo actief naar buiten te treden." 

Ze zijn bedoeld om een beeld te geven van hoe het kán worden en om daar vervolgens reacties op los te maken."

Praten met plaatjes
Plaatjes, dat is wat in Zandvoort goed werkt, vertelt iemand. "Voor een bedrijventerrein hebben we een afbeelding laten maken om te laten zien wat mogelijk is. Daar kwamen direct al heel veel reacties op. Mensen en bedrijven gingen zich organiseren in clustergroepen. Dus praat met plaatjes: het bevordert de participatie." 

Na vijftien minuten is het tijd voor een wissel: één iemand blijft achter, de rest mag op zoek naar een nieuwe tafel. De achterblijver geeft toelichting op de opgeschreven plannen. Aan de tafel met het plaatjesverhaal uit Zandvoort, vraagt een nieuwkomer hoe realistisch die tekeningen eigenlijk zijn. "Vaak worden plannen op zo’n tekening veel mooier weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn", licht hij zijn vraag toe. 

De achterblijver vertelt dat de tekeningen niet zijn bedoeld om te laten zien: zo wordt het. "Nee, ze zijn bedoeld om een beeld te geven van hoe het kán worden en om daar vervolgens reacties op los te maken." 

Knarrenhof
Aan een andere tafel maakt een vrouw driftig aantekeningen over het project ‘Krasse knarren’ waarin ouderen zelf de ruimte krijgen om met een groepje gelijkgestemden een aantal woningen neer te zetten. In april wordt er in Zwolle gestart met de bouw van de eerste Knarrenhof. Ook in Haarlem en Leiden krijgen de plannen al concreet vorm. "Wat een prachtig idee dit", zegt de vrouw. 

Handhavers en burgers samen op cursus sturen, om zo het netwerk van oren en ogen van de handhavers te vergroten. Bijvoorbeeld als het gaat om stroperij. "Burgers herkennen door zo’n cursus eerder iets dat niet in de haak is", luidt de toelichting. Een mooi idee, vindt een van de tafelgenoten. "Maar zou je de handhavers niet beter ambtenaren kunnen noemen? Anders schrikt het misschien wat af." 

Met je blocnote in je hand kun je dus voor deze wand je bestelling opnemen.

Getuige de volgeschreven flipovervellen wordt er in sommige regio’s al volop geopereerd in de geest van de Omgevingswet. De vellen komen te hangen op een grote wand, zodat iedereen zich kan laten inspireren, ook als hij of zij niet bij de betreffende tafel stond. "Met je blocnote in je hand kun je dus voor deze wand je bestelling opnemen", adviseert Homan lachend.  

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie