vragenrondje

Bij de ingang

Bij binnenkomst vragen we de bezoekers wat ze van deze dag verwachten. Wat hopen ze op te steken?

“Ik hoop dat we vandaag vooral ideeën kunnen uitwisselen. Wat gaat de Omgevingswet voor de gemeenten betekenen? Maar ook: wat kunnen we voor elkáár betekenen? Wat mij betreft is het voornamelijk belangrijk om te investeren in onze netwerken. Ik zie nu al wat mensen staan die ik ken [kijkt lachend opzij, red]. Ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat uitpakken!”

Marloes Gankema
Beleidsadviseur provincie Noord-Holland

“Mijn verwachtingen zijn redelijk hooggespannen. Het op orde krijgen en rangschikken van het bestemmingsplan – wat mij betreft is dat toch een soort cultuurschok. Ik hoop vooral veel informatie te krijgen over wat ons te wachten staat. Het is te vergelijken met de decentralisatie van het sociaal domein: dit wordt net zo’n grote omslag.”

Frans Saelman
Wethouder gemeente Wormerland

“Het is prettig als we er een goede netwerkdag van kunnen maken. Hoe ver zijn de anderen met implementatie van de Omgevingswet? Ik hoop vooral gezondheid en veiligheid een plekje te kunnen geven in de nieuwe wet. Het gaat om een integrale benadering – de vraag vanuit meerdere perspectieven benaderen. Het is goed als de bestuurders van deze perspectieven op de hoogte zijn en op basis daarvan hun afweging kunnen maken.”

Femke Woltring – Schinning
Clustermanager Milieu en hygiëne voor GGD Kennemerland

“Hopelijk krijg ik wat meer inzicht in wat er mogelijk is. Een soort routeplanner van de nieuwe Omgevingswet. Wat moet er eerst gebeuren? Wat heeft prioriteit? Waar moet je op letten als je bijvoorbeeld met een projectplan aan de slag gaat? Ik hoop veel verschillende geluiden te horen. Hoe pakken de anderen het aan?”

Niels Jonk
Projectondersteuner bij de gemeente Edam / Volendam
Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie